Tìm hiểu về chuyển giao công nghệ là gì ?

0
1824
Chuyển giao công nghệ là gì ?

Chuyển giao công nghệ là gì ?

Nhiều khách hàng liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được giải thích chuyển giao công nghệ là gì ? Hôm nay luật sư của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc, câu hỏi của khách hàng về vấn đề này :
Chuyển giao công nghệ có hai nghĩa chính là chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng một phần hay toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.
 • Chuyển giao quyền sở hữu là gì ? là người sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng, chiếm hữu, quyền định đoạt công nghệ cho chổ chức, cá nhân khác. Nếu Công nghệ đó đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện cùng lúc theo quy định của pháp luật;
 • Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ: tổ chức, cá nhân cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.

Phạm vi chuyển giao công nghệ hai bên tự thỏa thuận với nhau:

 • Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
 • Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ;
 • Lĩnh vực sử dụng công nghệ;
 • Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối, bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
 • Quyền được cải tiến công nghệ, quyền được nhận thông tin cải tiến công nghệ;
 • Các quyền khác liên quan đến công nghệ được chuyển giao.
 • Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ ba;

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm:
 • Tổ chức, cá nhân được người sở hữu công nghệ đó cho phép chuyển giao quyền sử dụng công nghệ thì có quyền chuyển giao quyền sử dụng công ghệ đó;
 • Người đang sở hữu công nghê thì có quyền chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng công nghệ.
 • Tổ chức, cá nhân có công nghệ đều là đối tượng sở hữu công nghiệp đã hết thời gian bảo hộ hay công nghệ đó không được Việt Nam bảo hộ thì hoàn toàn chuyển giao được công nghệ đó;

Hình thức chuyển giao công nghệ bao gồm:

a. Lập hợp đồng chuyển giao công nghệ  độc lập;
b. Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng sau đây:
 • Chuyển nhượng quyền thương mại;
 • Dự án được đầu tư;
 • Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

c. Các hình thức khác mà pháp luật quy đinh;

Oceanlaw công ty luật chuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng thủ tục, hồ sơ cần thiết chuyển giao công nghệ, quy trình thanh toán chuyển giao công nghệ. Một số dịch vụ của chúng tôi tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp, Doanh nghiệp, hôn nhân, công bố… để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề Chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here