Quy trình thanh toán chuyển giao công nghệ như thế nào?

0
1073
Quy trình thanh toán chuyển giao công nghệ

Quy trình thanh toán chuyển giao công nghệ

Oceanlaw hôm nay sẽ tư vấn cho khách hàng biết sau khi công nghệ đã được chuyển giao và được nhà nước, cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì sẽ có Quy trình thanh toán chuyển giao công nghệ như thế nào.

Theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ, phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:1. Hai bên có thể thỏa thuận trả một lần hoặc nhiều lần và có thể thanh toán bằng tiền hay hàng hóa.

2. Có thể chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp và dự án đầu tư hay vốn doanh nghiệp. Hai bên tự thỏa thuận.

3. Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần tức xác định bằng giá bán hàng(sản phẩm), dịch vụ khi được tạo ra từ công nghệ chuyển giao, trong đó sẽ trừ đi khoản doanh thu chiết khẩu thương mại, giá bán hàng đã được giảm, hàng có thể bị trả lại.

4. Trả theo kỳ vụ phần trăm giá bán tịnh :
– Đối với giá bán tịnh sẽ được xác định bằng giá bán sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ công nghệ chuyển giao trừ đi khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thế xuất khẩu (nếu có),chi phí mua các bán thành phẩm, bộ phận, chi tiết, linh kiện được nhập khẩu hoặc mua ở trong nước; chi phí đóng gói, chi phí vận tải sản phẩm đến nơi tiêu thụ, chi phí quảng cáo.5. Sẽ được trả theo phần trăm lợi nhuận của bên nhận:
– Sẽ được xác định bằng doanh thu thuần trừ đi những chi phi để sản xuất sản phẩm khi áp dụng công nghệ chuyển giao đã bán trên thị trường.6. Kết hợp các quy định thanh toán trên.Nếu cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về Chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Công ty luật Oceanlaw.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here