Dịch vụ đăng ký quyền liên quan tại Oceanlaw

0
825
Dịch vụ đăng ký quyền liên quan tại Oceanlaw
Các sản phẩm trí tuệ không chỉ làm giàu đời sống tinh thần của con người mà còn chứa đựng giá trị thương mại. Cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình các chủ thể đã tiến hành việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Oceanlaw sẽ tư vấn cho quý khách về Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền liên quan, giúp quý khách nhận được giấy chứng nhận Đăng ký quyền liên quan trong thời gian sớm nhất.

Vậy quyền liên quan là gì ? Quyền liên quan hay quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Theo quy định tại điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Sửa đổi, bổ sung năm 2009: “Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá – Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở”.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc tại Sở Văn hoá – Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

 1. Tờ khai đăng ký quyền liên quan.
 2. Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyềDn đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan áp dụng Mẫu số 2: Tờ khai đăng ký quyền liên quan theo Quyết định số 88/2006/QĐ- BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

 • Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Sở Văn hóa – Thông tin sau khi tiếp nhận đơn đăng ký đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định của pháp luật, chuyển Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
 • Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền liên quan cho Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
 • Bộ Văn hóa  -Thông tin ban hành các mẫu đơn đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
Sở Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đpn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

dịch vụ đăng ký quyền liên quanTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Oceanlaw sẽ báo ngay cho khách hàng khi có giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan từ cục Bản quyền tác giả.
 1. Tra cứu thông tin và tư vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký quyền liên quan.
 2. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
 3. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 4. Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 5. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan.
 6. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại Cục bBản quyền tác giả.
 7. Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục Bản quyền tác giả.
 8. Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết.
 9. Tư vấn các hướng xử lý đối với hồ sơ khó, không đủ điều kiện đăng ký quyền liên quan.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền liên quan. OCEANLAW sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Lưu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here