Một số mức phạt vi phạm bản quyền tác giả

0
943
Một số mức phạt vi phạm bản quyền tác giả
Vi phạm bản quyền tác giả là sao chép lại hay là lưu truyền tác phẩm của người khác mà không xin phép, trái phép hoặc không ghi rõ nguồn và tên tác giả chính thức. Thậm chí trầm trọng là có thể công bố thêm hay gây hiểu lầm là các công trình đó là của mình sáng tạo ra (đạo văn, đạo nhạc). Đây được xem là vi phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ.

Khi một doanh  nghiệp hoặc một cá nhân có hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì mức xử phạt vi phạm hành chính là như thế nào?

Để có thể áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính, quý doanh nghiệp cần nêu rõ hành vi vi phạm là hành vi gì, ví dụ như hành vi sao chép, phát tán các tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu tác phẩm hoặc tác giả.

Một số quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm bản quyền tác giả:

Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan quy định khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể như sau:
  • Phù hợp với quy định trong Luật xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định quy  định mức xử phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.
  • Nghị định có quy định khung phạt tiền tại Chương II thì khung phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.
  • Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.
  • Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
– Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn.
– Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
– Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường internet và kỹ thuật số.
– Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.
Mọi thông tin chưa rõ mời quý vị liên hệ trực tiếp tới công ty Luật Oceanlaw để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề vi phạm bản quyền tác giả.
Vi phạm bản quyền tác giả tại Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here