​Phản đối đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

0
1277
​Phản đối đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam
Khi một đơn đăng ký sáng chế mới được công bố trên công báo mà có dấu hiệu trùng lặp, tương đối giống, khó phân biệt với đăng ký sáng chế của mình thì khách hàng có thể làm phản đối đăng ký sáng chế để ngăn chặn hành vi sử dụng và đăng ký mới không đúng quy định.

Khi đơn phản đối đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho chủ sở hữu , người sáng chế bảo hộ được quyền lợi của mình. Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét có cấp bằng bảo hộ sáng chế cho bên thứ 03 này không.

Khi nộp đơn đăng ký sáng chế bạn phải chứng minh được người đăng ký sáng chế mới này không đủ điều kiện tiêu chuẩn đăng ký sáng chế tại Việt Nam có tài liệu để chứng minh.

Phản đối đơn đăng ký sáng chế có tác dụng to lớn đối với việc sử dụng quyền cũng như để ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký sáng chế không đúng quy định của pháp luật.

Thời gian đăng ký phản đối đơn đăng ký sáng chế :

Khi đơn đăng ký sáng chế được chông bố trên công báo sở hữu công nghiệp thì có khoảng thời gian cho doanh nghiệp, các nhân khác phản đối đơn đăng ký sáng chế trước thời gian đơn đó được cấp bằng bảo hộ sáng chế;

Lợi ích đem lại của việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam :

Khi phản đối đơn đăng ký sáng chế sẽ là căn cứ, cơ sở để cơ quan sở hữu trí tuệ xem xét lại đơn và ra quyết định sáng chế đó có được cấp bằng bảo hộ hay không;

Mặt khác không gì có thể đảm bảo rằng cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký một cách chính xác nhất, đặc biệt là đối với các đơn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp khi mà quy trình thẩm định yêu cầu phải tra cứu thông tin ở phạm vi trên toàn thế giới.

Ai có quyền nộp đơn phản đối sáng chế:

Theo quy định thì ai cũng có quyền phản đối đơn đăng ký sáng chế, để tiết kiệm thời gian bạn nhận thấy đơn đăng ký sáng chế mới có nhiều đơn phản đối thì bạn không càn phải nộp đơn phải đối nữa.

Đúng là trong thực tế có thể có trường hợp một đơn đăng ký bị nhiều bên phản đối. Tuy nhiên, về nguyên tắc, phản đối đơn là cách để bên thứ ba bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên nếu bạn cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm thì bạn nên tự mình phản đối đơn mà không nên trông chờ hay ỷ lại vào phản đối đơn của chủ thể khác cùng việc thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm : Đăng ký sáng chế quốc tế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here