Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”

0
673
Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” được ban hành bởi UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cùng xây dưng, sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” thành một nhãn hiệu có uy tín của công đồng nhưng người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu của huyện Cát Tiên.

nhãn hiệu độc quyền trong nước, quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi là “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” cho sản phẩm Diệp Hạ Châu tươi và Diệp Hạ Châu đã qua sơ chế.

Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận của Quy chế này.
  • Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ sản xuất, chế biến đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.
  • Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
  • Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.

Là chủ sở hữu nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND huyện Cát Tiên là cơ quan quản lý nhãn hiệu:

  • Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” tại Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” theo các quy định tại Quy chế này.
  • Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.

Xem thêm: thủ tục đăng kí nhãn hiệu 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here