Đăng ký bản quyền tác giả có bắt buộc không?

0
1068
Đăng ký bản quyền tác giả có bắt buộc không
Nhiều khách hàng đặt câu hỏi đến văn phòng luật sư chúng tôi rằng có phải đăng ký bản quyền tác giả hay không và không đăng ký khi sảy ra tranh hấp thì bản quyền tác giả có được bảo hộ hay không. Oceanlaw sẽ giải đáp thắc mắc này cho khách hàng :
Quyền tác giả là quyền của các nhân hoặc tổ chức với tác phẩm mà mình đã bỏ công sức sáng tạo ra hoặc sở hữu;Pháp luật hiện nay quy định về quyền tác giả phát sinh tính từ khi tác phẩm được sáng tạp ra và thể hiện dưới hình thức vật chất ,không phân biệt nội dung, hình thức, chất lượng, phương tiện ngôn ngữ đã công bố hay chưa được công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký;

Theo khoản 1 điều 6 Luật sở hữu trí tuệ thì đăng ký bảo hộ bản quyền tác giải là không bắt buộc. Người sáng tác (tác giả) có quyền sáng tác mà không phải thông báo,đăng ký với cơ quan nhà nước.

Quy định này phù hợp với hiện nay bởi ngày nay có rất nhiều tác phẩm được sáng tác không quan tâm đến tính thương mại và lợi nhuận. Giới văn nghệ sĩ và những người sáng tạo văn học, khoa học, nghệ thuật không phải ai cũng có điều kiện đăng ký toàn bộ sản phẩm của mình sáng tác;

Xem thêm : nghị định xử phạt bản quyền tác giả và quyền liên quan

Lưu ý :

Nếu trường hợp hai bên có tranh chấp xảy ra mà tác giải không đưa được ra bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu của mình, như thời điểm sáng tác, tài liệu liên quan thì khả năng mất quyền tác giả là rất cao;

Như vậy , pháp luật không quy định đăng ký bản quyền tác giải nhưng để bảo vệ quyền lợi của mình đối với tác phẩm mình sáng tác ra thì tác giải cần cân nhắc việc thực hiện đăng ký bản quyền tác giải, nếu có xảy ra tranh chấp hoặc xâm phạm quyền tác giả thì chứng cứ quan trọng nhất là giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giải đã đăng ký. Nếu khách hàng gặp khó khăn liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất.

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here