Rút đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

0
1213
Rút đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu cho siêu thị
Hiện nay trên thị trường kinh doanh thì vẫn có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến việc chủ sở hữu nhãn hiệu kinh doanh bị xâm phạm bất cứ lúc nào. Nhãn hiệu được bảo hộ thì đây được coi là tấm áo giáp cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Vậy việc bảo hộ nhãn hiệu là rất cần thiết tại Việt Nam , hay nhãn hiệu quốc tế nhưng có nhiều trường hợp nhiều lý do rút đơn đăng ký nhãn hiệu khi đã nột đơn hoặc đưuọc bảo họ. Oceanlaw sẽ cung cấp một số thông tin cho khách hàng về rút đơn đăng ký nhãn hiệu :

Khi chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đối tượng người đang sở hữu công nghiệp vì lý do nào đó mà không trực tiếp theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu, thì có thể soạn thảo công văn gửi lên Cục sở hữu trí tuệ rút đơn đăng ký nhãn hiệu, trong đơn có yêu cầu hoàn trả lại khoản lệ phí chưa sửa dụng.

Theo đó dựa vào luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 , điều 116 có quy định như sau :
Trước khi cơ quan quản ký về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu , thì người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký nhãn hiệu, do mình đứng tên đăng ký hoặc có thể thông qua dịch vụ của bên đại diện nếu có giấy ủy quyền rút đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tính từ thời điểm người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục liên quan đến nhãn hiệu sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút khi nhãn hiệu đó chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Mọi thông tin về đăng ký nhãn hiệu trong nước và ngoài nước liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw chúng tôi sẽ đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, nhận giấy chứng nhận cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký nhãn hiệu trong TPP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here