Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

0
1102
Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu dùng để nhận biết sản phẩm của mình với sản phẩm khác của đối thủ cạnh tranh. Do tầm quan trọng của nhãn hiệu xác định được sự cạnh tranh trên thị trường nên cần đảm bảo rằng doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong thời gian nhanh nhất,một câu hỏi mà khách hàng đặt ra chính là chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra bao nhiêu ?

Khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký nhãn  hiệu thì phải lưu ý đến việc chuẩn bị ngân sách cho việc đăng ký nhãn hiệu :

Trong đăng ký nhãn hiệu thì có các phí liên quan đến việc sáng tạo logo hoặc những từ ngữ được sử dụng là nhãn hiệu. Đa phần doanh nghiệp đều sử dụng dịch vụ của các công ty , chuyên gia tư vấn để thực hiện công việc này.

Có các chi phí liên quan đến việc thực hiện tra cứu (nếu khách hàng liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi thực hiện việc tra cứu sơ bộ miễn phí dành cho khách hàng, đưa ra nhận xét đánh giá của chúng tôi về khả năng bảo hộ nhãn hiệu);

Phí liên quan đến đăng ký. Các phí này sẽ khác nhau, bởi mỗi một quốc gia và nhóm nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Khi đăng ký nhãn hiệu thì cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ cung cấp cho khách hàng chi tiết các phí đăng ký nhãn hiệu;

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong TPP

Doanh nghiệp sử dụng đại diện sở hữu công nghiệp sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu và phải trả thêm các khoản phí nhưng bên đại diện sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, nắm rõ được quá trình nộp đơn và pháp lý.

Cơ quan nhãn hiệu khi tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu :

  • Thẩm định hình thức đơn : để kiểm tra đơn có tuân thủ các yêu cầu thủ tục hành chính không.
  • Thẩm định nội dung : Kiểm tra dấu hiệu đơn đăng ký nhãn hiệu có thuộc đối tượng loại trừ hay nhãn hiệu đó đã được đăng ký hay chưa.
  • Công bố và phản đối đơn :  Sau khi nhãn hiệu đợc chấp nhận về nội dung sẽ chuyển sang công bố đơn trên công báo.
  • Đăng ký : Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu có đủ điều  kiện bảo hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.
  • Gia hạn nhãn hiệu : Nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần bằng việc nộp phí theo quy định.

Tóm lại , khi doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm, dịch vụ nào để đăng ký nhãn hiệu mà lo ngại bị đối thủ cạnh tranh hoặc doanh nghiệp khác sử dụng thì có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu.

Xem thêm: Đăng ký nhãn hiệu âm thanh
Xem thêm : Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu miến dong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here