Sáng chế là gì?

0
1138
Sáng chế là gì?

Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì( đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.

Thuộc tính cơ bản của sáng là đặc tính kĩ thuật bởi vì sáng chế là giải pháp kĩ thuật , tức là biện pháp kĩ thuật nhằm giải quyết 1 vấn đề .
Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm ( cơ cấu, chất, vật liệu) hoặc quy trình( phương pháp )
+ Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau, liên kết với nhau để thực hiện chức năng nhất định, ví dụ : dụng cụ, máy móc, thiết bị, chi tiết máy, cụm chi tiết máy, các sản phẩm khác….
+ Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ lẫn nhau, được đặc trưng với sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất, ví dụ : vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm;
+ Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền, có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học , ví dụ tế bào, gen, cây chuyển gen;
+ Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian, trong điều kiện kĩ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định, ví dụ: phương pháp hoặc quy trình sản xuất, xử lý, khai thác, đo đạc, thăm dò ….
Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy được nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của ngưoif trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế.

Sáng chế được bảo là những giải pháp kĩ thuật đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhất định :

+ Các điều kiện để sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế:
Có tính mới so với trình độ kĩ thuật trên thế giới , có khả năng áp dụng công nghệ và không phải là hiểu biết thông thường.
Các đối tượng sau đây không được nhà nước bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế :
+ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học
+ Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính.
+ Cách thức thể hiện thông tin;
+ Giai pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ
+ Giống thực vật, giống động vật;
+ Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
+ Phương pháp phòng ngừa, chấn đoán và chữa bệnh cho người và động vật
+ Những sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh đều không được bảo hộ.

Để được tư vấn đăng ký sáng chế vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here