Tư vấn sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

0
953
Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Sau khi đăng ký nhãn hiệu thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu có thể được sửa đổi khi nhãn hiệu được chuyển nhượng, được li-xăng hoặc chủ sở hữu thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, khi có sự thay đổi tên công ty hoặc thay đổi địa chỉ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Tài liệu cần thiết để tiến hành việc sửa đổi gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).
  2. Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh ghi nhận sửa đổi tên công ty hoặc sửa đổi địa chỉ công ty.
  3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, ghi nhận tên cũ hoặc địa chỉ cũ.
  4. Giấy ủy quyền điền đầy đủ thông tin hiện tại, người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

Thủ tục và thời gian sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ điều chỉnh thông tin địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ đã ghi nhận nội dung sửa đổi là 03-04 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Trường hợp đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đáp ứng các điều kiện đã đặt ra, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo kết quả, ghi nhận những thông tin đã sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here