Tại sao phải thực thi quyền sở hữu trí tuệ?

0
1055
Tại sao phải thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Tại sao phải thực thi quyền sở hữu trí tuệ ?

Sở hữu trí tuệ mục đích chính là bảo hộ giúp công ty hưởng lợi từ những sáng chế và chế tạo của nhân viên,người lao động trong công ty. Quyền sở hữu trí tuệ chỉ mang lại cho công ty lợi nhuận khi được thực thi, trường hợp nếu không thực thi thì những doanh nghiệp , các nhận khác sẽ lợi dụng để hưởng lợi từ thành quả mà doanh nghiệp bạn sáng chế ra. Thông thường thì thực thi là để ngăn ngừa những đối thủ cạnh tranh với những kẻ xân phạm quyền sở hữu trí tuệ;
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm mục đích :
  • Duy trì hiệu lực pháp lý quyền sở hữu trí tuệ của mình trước cơ quan có thẩm quyền;
  • Ngăn chặn những hành vi xâm phạm quyền tác giả đang diễn ra trên thị trường, tránh được những thiệt hại không đáng có, cũng như mất uy tín với khách hàng;
  • Có yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại thực tế;

Người nào có trách nhiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ :

Chủ sở hữu trí tuệ sẽ là người thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Do đó thực thi quyền sở hữu trí tuệ sẽ phụ thuộc vào bạn, đứng với tư cách là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, trong việc xác định được hành vi xâm phạm, người chủ sở hữu có thể tự quyết định áp dụng biện pháp nào để thực hiện hoặc thông qua dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ;

Ngoài ra quyền sở hữu trí tuệ cũng là trách nhiệm của quốc gia hoặc chính phủ về thành lập doanh nghiệp thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan tư pháp, hành chính, cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ có trách nhiệm giải quyết vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Khi quyền sở hữu trí tuệ được kiểm soát thì được áp dụng tại biến giới quốc tế bên nước bạn nhằm ngăn chặn những hàng giả hàng nhái, xâm phạm đến quyền tác giả. Theo quy định của pháp luật thì quyền tác giả hiện hành, các cơ quan có thể hành động 1 cach chủ động hoặc theo yêu cầu của quyền thực thi.

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TPP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here