​Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TPP

0
1391
​Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TPP

Khi các cá nhân, tổ chức ở các nước thành viên trong TPP vi phạm quyền sờ hữu trí tuệ thì phải đối diện với nhưng điều gì? Công ty luật Oceanlaw xin được liệt kê một số điểm đáng chú ý sau:

Trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TPP

  • Cá nhân/tổ chức Việt Nam xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân/tổ chức có quốc tịch, trụ sở tại các quốc gia là thành viên TPP trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • Cá nhân/tổ chức Việt Nam xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Cá nhân/tổ chức có quốc tịch, trụ sở tại các quốc gia là thành viên TPP tại các nước TPP này.

Dù vi phạm ở trường hợp nào thì cũng cần phải căn cứ:

  • Quy định cụ thể của TPP;
  • Quy định cụ thể của luật Việt Nam (trong trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại Việt Nam);
  • Quy định cụ thể của luật tại nước mà hành vi vi phạm xảy ra.

Vào thời điểm hiện tại, các nội dung cụ thể của TPP hiện vẫn chưa được rõ ràng. Vì TPP chưa có văn kiện được ký kết cuối cùng nên cũng không thể xác định được liệu các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật các nước là thành viên của TPP có phù hợp với TPP tại thời điểm hiện tại hay không.

Do đó, rất khó để có thể xem xét một hành vi vi phạm tại thời điểm hiện tại căn cứ vào TPP. Tuy nhiên, một hành vi vi phạm có thể sẽ phải chịu một trong số các chế tài sau:

  • Chế tài hình sự: Người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
  • Chế tài hành chính: Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định cụ thể của từng quốc gia .
  • Chế tài dân sự: Người thực hiện hành vi vi phạm phải bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính công khai.

Tham khảo thêm:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here