Cách tìm kiếm thông tin nhãn hiệu tại Việt Nam

0
1146
Tìm kiếm thông tin nhãn hiệu tại Việt Nam

Hiện tại dữ liệu nhãn hiệu đã nộp đơn tại Việt Nam đã được công khai, các cá nhân, tổ chức có thể tự kiểm tra thông tin các nhãn hiệu đã nộp đơn, nhãn hiệu đang được bảo hộ và các nhãn hiệu đã hết hạn.

Việc tìm kiếm thông tin nhãn hiệu giúp cho các cá nhân, tổ chức có thể biết được thông tin chi tiết về các nhãn hiệu đã nộp đơn, nhãn hiệu đang được bảo hộ tại cũng như các nhãn hiệu đã hết hạn bảo hộ, để xác định được nhãn hiệu mình định bảo hộ có khả năng đăng ký thành công hay không

Để tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ và được các chuyên viên tư vấn chi tiết và đưa ra ý kiến về thông tin nhãn hiệu, Người yêu cầu chỉ cần gửi mẫu đơn yêu cầu tra cứu tới email: contact@oceanlaw.vn

Download: Mẫu đơn yêu cầu tra cứu

Tham khảo: Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here