Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – Luật Oceanlaw

0
657
Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Luật Oceanlaw

Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ thì chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu được quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với những nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Luật Oceanlaw JSC tổ chức đại diện của Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ giúp Quý khách gia hạn Văn bằng bảo hộ với thủ tục nhanh ngọn và hiệu quả nhất. Hãy tham khảo những thông tin dưới đây để biết thêm về dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Oceanlaw.

1, Cơ sở pháp lý:

  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
  • Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/10 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2, Tài liệu quý khách hàng cần cung cấp:

  • Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
  • Giấy ủy quyền (mẫu do Oceanlaw cung cấp).

3, Dịch vụ tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Oceanlaw

Oceanlaw đại diện Quý khách hàng thực hiện những công việc sau:
  • Xem xét về khả năng pháp lý, trường hợp cần bổ sung theo đơn Gia hạn;
  • Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;
  • Thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tiến hành giải trình và bổ sung đơn nếu cần thiết;
  • Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả từ Cục Sở hữu Trí Tuệ.

4. Những lưu ý khi gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đơn yêu cầu gia hạn chứng nhận nhãn hiệu sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ xem xét trong thời hạn một tháng tính từ ngày nhận đơn. Trong trường hợp đơn không có bất cứ thiếu sót nào, Cục SHTT sẽ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hay được nộp không đúng thủ tục quy định; hoặc người yêu cầu gia hạn không phải là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ tương ứng thì Cục SHTT sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, trong đó cần nêu rõ lý do cũng như ấn định thời hạn một tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có ý kiến phản đối.

Nếu đã qua thời gian ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hay sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hay ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục SHTT ra thông báo từ chối gia hạn. Việc gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là hết sức cần thiết. Bởi vì chỉ khi nhãn hiệu của doanh nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam thì mới có thể tiến hành việc đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Hiểu được vai trò quan trọng của vấn đề gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Oceanlaw cung cấp dịch vụ tư vấn gia hạn đăng ký nhãn hiệu tới quý khách hàng, hãy liên hệ tới hotline của Oceanlaw để được tư vấn thêm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here