Xử lý vi phạm giả mạo nhãn hiệu hàng hóa

0
1451
Xử lý vi phạm giả mạo nhãn hiệu hàng hóa

Có hai loại giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đó là giả mạo nội dung và giả mạo hình thức.

  • Giả mạo nội dung là giả mạo về chất lương và công dụng : Hàng giả chất lượng và công dụng là hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị dử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa.
  • Giả mạo hình thức là giả mạo sử hữu trí tuệ và giả mạo thương mại. Ở đề tài này, chỉ tập trung nghiên cứu giả mạo sở hữu trí tuệ mà cụ thể ở đây là giả mạo nhãn hiệu.

Giả mạo thương hiệu bao gồm giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa và giả mạo các loại tem , nhãn, bao bì hàng hóa.

  • Giả mạo hàng hoá về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý.
  • Giả mạo hàng hoá nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
  • Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

Quy trình xử lý vi phạm giả mạo nhãn hiệu đối với các hành vi xậm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các bước sau:

1. Xác lập tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu:

Khách hàng cần cung cấp Giấy ủy quyền trong đó có thể hiện Oceanlaw là đại diện sở hữu công nghiệp và Oceanlaw có đủ thẩm quyền để thực thi bảo hộ quyền tại Việt Nam.

Chủ thể quyền phải cung cấp các tài liệu sau đây:

  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (03 bản) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ (03 bản) hoặc Bản sao có chứng thực Hợp đồng license đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Mẫu sản phẩm vi phạm và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 mẫu) nếu các sản phẩm này không phải là các sản phẩm dễ cháy, độc hại hoặc khó bảo quản; hoặc
  • Ảnh chụp sản phẩm, dịch vụ vi phạm (03 bộ);
  • Thông tin của bên vi phạm gồm tên công ty, địa điểm kinh doanh hoặc các giấy tờ tài liệu khác.

2. Giám định sở hữu trí tuệ

Giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức. Giám định sở hữu trí tuệ là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Tài liệu cần thiết cho việc giám định bao gồm:

  • Tờ khai (theo mẫu);
  • Giấy ủy quyền (theo mẫu);
  • Tài liệu chứng minh quyền của chủ thể quyền (bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ);
  • Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

Thời hạn để giám định thường nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ngày làm việc.

3. Xử lý vi phạm nhãn hiệu hàng hóa

Phương án 1: Dịch vụ cảnh báo.

Trong trường hợp khách hàng đồng ý thực hiện theo phương án này, Oceanlaw sẽ gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Phương án 2: Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm của bên vi phạm

Theo phương án này Oceanlaw sẽ soạn thảo các tài liệu cần thiết và nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tài liệu cần thiết cho việc thực hiện phương án này bao gồm:

  • Giấy ủy quyền (theo mẫu);
  • Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền;
  • Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của NOIP)
  • Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);
  • Kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ;
  • Các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, có quan có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý. Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền cung cấp, bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Tham khảo: Xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here