Đối tượng được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp

0
1024
Đối tượng được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp

Đối tượng nào không được bảo hộ? Đối tượng được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp? Oceanlaw sẽ giúp quý vị làm rõ điều này trong bài viết sau đây.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn: Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn; Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn. Cụ thể như sau:

Ðối tượng được đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp

1. Ðối tượng được bảo hộ là thiết kế bố trí có tính nguyên gốc.
2. Thiết kế bố trí được công nhận có tính nguyên gốc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Thiết kế bố trí đó là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí;
b) Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

Ðối tượng không được bảo hộ

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và các thông tư, nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Theo quy định hiện hành của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam thì các đối tượng sau đây không được bảo hộ thiết kế bố trí

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Như vậy pháp luật đã loại bỏ đi các đối tượng nêu trên khỏi phạm vi bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Xem thêm: Mạch tích hợp bán dẫn là gì?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here