Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

0
1525
đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hiện nay việt nam đang trên con đường hội nhập với các quốc gia trên thế giới, bước đà tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đưa sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài cũng như thu hút người nước ngoài đăng ký nhãn hiệu độc quyền vào việt nam. Việc quan tâm đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế là để đảm bảo quyền lơi hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Oceanlaw tư vấn cho khách hàng cách đăng ký nhãn hiệu quốc tế nhanh nhất tiết kiệm thời gian chi phí.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

Đây là quá trình đăng ký do cơ quan có thẩm quyền tiến hành với hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế, ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào số đăng ký quốc tế về nhãn hiệu, cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

 • Người nộp đơn có thể thông qua tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó.
 • Đăng ký theo hệ thống Madrid bao gồm thỏa ước madrid và hiệp ước madrid

Tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

 1. Giấy uỷ quyền (Oceanlaw cung cấp cho khách hàng) 01 bản;
 2. 18 mẫu nhãn hiệu, (kích thước 80x80mm );
 3. Tên các nước chỉ định bảo hộ 01 bản;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nếu đơn nộp theo Thỏa ước Madrid);
 5. Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid) 01 bản;
 6. Danh mục hàng hóa, dịch vụ xin đăng ký 01 bản.

Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid:

Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid: Bạn chỉ cần nộp một đơn duy nhất lên Cơ quan Sở hữu trí tuệ WIPO để được bảo hộ cùng lúc tại nhiều quốc gia thay vì phải nộp từng đơn riêng lẻ ở mỗi quốc gia, giúp bạn tiết kiệm được cả về thời gian và chi phí. Tuy nhiên, các quốc gia này phải cùng là thành viên của hệ thống Madrid (thành viên của Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid).

Lưu ý : Chỉ các quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid mới sử dụng được trường hợp này.

Đơn đăng ký quốc tế:

 • Đơn đăng ký quốc tế phải chỉ định ít nhất 1 quốc gia là thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư. Theo đó, đơn sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa ước hoặc Nghị định thư hoặc cả hai. Trong trường hợp quốc gia được chỉ định và quốc gia xuất xứ cùng là thành viên của cả Thỏa ước và Nghị định thư thì Thỏa ước sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo thỏa ước Madrid phải được lập bằng tiếng Pháp.
 • Đơn đăng ký quốc tế chịu sự điều chỉnh của Nghị định Madrid thư phải được lập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế. Hãy liên hệ ngay đến OCEANLAW để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here