Sử dụng nhãn hiệu đã bảo hộ cho lĩnh vực mới

0
1305
Sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ cho lĩnh vực mới

Khách hàng hỏi :

Chào luật sư ! Tôi có thắc mắc về bảo hộ nhãn hiệu , mong được giải đáp.
Công ty tôi là công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm và mỹ phẩm đó đã được đăng ký nhãn hiệu mỹ phẩm. Hiện chúng tôi đang mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh spa mới. Thì nhãn hiệu mà chúng tôi đăng ký bảo hộ lĩnh vực kinh doanh spa mới hay không ? hay có cần đăng ký mới hay không ?

Luật sư trả lời :

Chào bạn ! Theo câu hỏi bạn cung cấp thì nhãn hiệu mỹ phẩm của công ty bạn đã được cấp văn bằng bảo hộ thuộc nhóm 3 danh mục hàng hóa và dịch vụ Nice. Khi bạn muốn sử dụng nhãn hiệu mỹ phẩm này cho dịch vụ kinh doanh mới mà không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký trong đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thì bạn cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhóm dịch vụ mới đó.
Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ (Điều 97 luật sở hữu trí tuệ).
1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:
a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;
b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

Theo thông tư 01/2017 về việc sửa đổi phạm vi bảo hộ và chỉ áp dụng với một số trường hợp. Tại khoản 3 điều 97 Luật sở hữu trí tuệ quy định có nội dung như sau :

(i) Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
(ii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hoá, dịch vụ hoặc nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;
(iii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;
(iv) Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

Cơ sở pháp lý
– Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ
– Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp .

Vậy theo luật Sở Hữu Trí Tuệ thì không có quy định về mở rộng văn bằng bảo hộ bằng cách bổ sung thêm hàng hóa, dịch vụ vào danh mục hàng hóa. Do đó, để được bảo hộ lĩnh vực spa thì bạn cần nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here