Tư vấn thủ tục phản đối đơn bảo hộ nhãn hiệu

0
543
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về Sở hữu trí tuệ hiện hành, kể từ khi đơn nhãn hiệu được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp, bất cứ bên thứ ba nào cũng có quyền thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu- có ý kiến bằng văn bản, phân tích chi tiết các lý lẽ gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu không cấp văn bằng bảo hộ.

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, ngăn chặn được hành vi làm giả, làm nhái, xâm phạm và đăng ký nhãn hiệu trái quy định của pháp luật.

Chủ thể có quyền phản đối

Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ hiện hành, bất kì bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu. Phản đối đơn là cách để bên thứ ba tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, một đơn đăng kí có thể bị nhiều bên phản đối.

Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi việc đăng kí nhãn hiệu của người khác thì các chủ thể nên chủ động phản đối đơn, để tránh rủi do ảnh hưởng tới lợi ích của mình, không nên chờ đợi sự phản đổi cấp của người khác hoặc việc thẩm định của Cục sở hữu trí tuệ.

Các bên thứ ba có thể nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ phản đối từ thời điểm đơn đăng kí sở hữu công nghiệp được công bố trên công báo đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ phản đối

Để tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ thể cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai phản đối (02 tờ theo mẫu);
  • Văn bản giải trình về việc phản đối cấp;
  • Chứng cứ kèm theo;
  • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến phản đối theo quy định.

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

  • Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo Sở hữu Công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian mà bên thứ ba có quyền phản đối đơn.
  • Sau khi nhận được đơn phản đổi cấp, Cục sở hữu trí tuệ sẽ có công văn trả lời đơn phản đổi trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cục sở hữu trí tuệ cũng gửi ý kiến phản đối đó tới chủ đơn.
  • Chủ đơn sẽ có những ý kiến về việc phản đối này, cũng đưa ra lý lẽ chứng minh cho đơn đăng ký là phù hợp, đối tượng đăng ký đáp ứng yêu cầu bảo hộ của pháp luật.
  • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ căn cứ vào lý lẽ và chứng cứ của các bên và quy định của pháp luật để cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho chủ đơn.

Như vậy, quy định quyền phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho tất cả các chủ thể nhằm mục đích phần ngăn chặn hành vi sử dụng và đăng ký nhãn hiệu không đúng quy định của pháp luật. Khi thấy có sự xâm phạm quyền, các chủ thể nên chủ động nộp đơn phản đổi để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu còn bất kì vướng mắc nào hãy liên hệ ngay cho chúng tôi- Oceanlaw để được tư vấn miễn phí và cung cấp những thông tin cần thiết trong Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here