Gia hạn nhãn hiệu quốc tế

0
829
Gia hạn nhãn hiệu quốc tế

Khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua hệ thống Madrid chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gia hạn được 10 năm hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, để tiếp tục duy trì nhãn hiệu, chủ sở hữu phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu đó. Vậy thủ tục gia hạn nhãn hiệu quốc tế đối với nhóm nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt nam cần những thủ tục, quy trình như thế nào?

Cụ thể, thủ tục đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau:

Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc nhãn hiệu.

  • Thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nội đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên Thỏa ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid.
  • Thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid.
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

Chủ sở hữu nhãn hiệu quốc tế muốn gia hạn nhãn hiệu hàng hóa có thể liên hệ với Oceanlaw một đại diện sở hữu trí tuệ uy tín và kinh nghiệm để tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu quốc tế tại Văn phòng quốc tế.

 

Tham khảo: Thương hiệu bị đánh cắp tại nước ngoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here